Tulevaisuus

Paikallishistoriaa tutuksi 

Pirkanmaan merkittävimmän muinaismuistoalueen Kangasalan Sarsan esihistoriallisissa löydöissä ovat edustettuina kaikki läntisen Suomen kivikauden ja Sisä-Suomen varhaisen metallikauden vaiheet. Sarsasta on olemassa ja ollaan tuottamassa julkaisuja sekä tutkimuksia. Niiden kiinnostavuutta lisäävät historian ja luonnon saavutettavuus autenttisilla tapahtumapaikoilla.

Mobiilit esitystekniikat sekä paikkatietosovellukset mahdollistavat elämyksellisen kerronnan ja tarinallistamisen sekä antavat runsaasti aineksia uudenlaisten tietoseikkailujen luomiseen. Niiden avulla tarjoutuu eri ikäisille oppijoille mahdollisuus yhdistää verkosta löytyviä  pirstaloituneita  ja siiloutuneita tiedonjyväsiä osaksi laajempaa käsityskykyä tukevia oppimaisemia.

Kangasalan kaupunkistrategia 2025 mainitsee Sarsan alueen erikseen kehitettävänä matkailun ja virkistyksen kohdealueena. Sarsan alue onkin nostettu esiin yhtenä pilottikohteena Pirkanmaan “Identiteettiä etsimässä” – kulttuurisuunnitelmassa

Sarsa on myös mainittu maakuntakaavassa matkailupalvelujen kehittämisalueena. Alueella sijaitseva, yli 50-vuotias perhematkailukohde Pohtiolammen sääksi- ja luontokeskus Muinainen Sarsa luonto- ja kulttuuripolkuineen  sekä matkailupalveluineen  toimii porttina muinaismuistoalueelle tarjoten elämyksiä ja oivalluksia eri ikäisille historiasta, luonnosta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille kävijöille.

“Muinainen Sarsa 360” virtuaalikierros

“Muinainen Sarsa”- pöytäroolipeli

Askelmerkkejä Sarsan tulevaisuuteen