Historia

Löytöretki “Muinaiseen Sarsaan”

Heikki Mäenpää

Sarsan muinaisjäännösalueesta hoidetaan noin 3 hehtaarin suuruista alaa,  joka on ollut aiemmin metsä- ja joutomaana. Vuonna 1971 Kangasala Seura kunnosti sinne kivikautisen kotalieden rekonstruktion. Alueen hoito aloitettiin vuonna 1992 alueen perusraivauksella. Kohteesta siivottiin tällöin myös suuret määrät talousjätettä ja roskaa. Hoitoa on jatkettu vuosittain ja tavoitteena on pitää alue siistinä ja puistomaisena. Sarsassa on kaksi Museoviraston vuonna 1993 pystyttämää opastaulua. Vuonna 1994 kohteelle laadittiin opaslehtinen ja maastoon merkittiin muinaisjäännöspolku.

Vuonna 2000 alue siirtyi Puuhalampi Oy:ltä Suomen Sääksi-Säätiön hallintaan, joka rakensi alueelle uuden näyttely- ja kahvilarakennuksen. Vuonna 2017 Pirkanmaan maakuntamuseo laati päivitetyn hoitosuunnitelman Pohtiolampi ja Tiilitehdas asuipaikka-alueille. Kohteen käytännön hoito siirtyi Adoptoi monumentti- sopimuksen kautta Kangasala Seura ryn koordinoimalle yhteistyöverkostolle.

Verkoston koordinaattorina toimii seuran jäsen Heikki Mäenpää. Hänen vetämänsä tuotanto– ja työryhmät sekä yhteistyöverkostot ovat valmistelleet Sarsan muinaismuistoalueen kehittämistoimenpiteitä vuodesta 2016 lähtien. Tärkeänä osana tämän toiminnan mahdollistumista ovat olleet Kangasalan kaupungin paikkatieto, elinkeinotoimi, kulttuuripalvelut sekä  Wääksyn kartano, Pohtiolammen toimijat sekä Arkeologian harrastajat Sarsa ry.  

Vuonna 2019 Kangasalan elinkeino- ja matkailuyhtiö Business Kangasala Oy toteutti yhteistyössä Pirkanmaan liiton sekä muiden yhteistyötahojen kanssa “Muinainen Sarsa-Paikallishistoriaa tutuksi paikkatietoa kehittämällä”-hankkeen. Sen tuloksena syntyi monimuototeos “Muinaisen Sarsan salaisuudet”, jonka teemoina ovat Sarsan luonto, historia ja tulevaisuus.  Kehittyvään tietoseikkailuun pääsee nyt uppoutumaan  kotisohvalta tai paikan päällä.

 

M Koskimies – Muinaisen Sarsanuoman inventointi Inventointi 1971  

(Lähde: kyppi.fi)