Luonto

 

Sarsan luonto ennen ja nyt

Heikki Toivonen, professori, biologi

Kangasalla sijaitseva Sarsan alue oli monin tavoin suotuisa esihistorialliseksi asuinpaikaksi. Sarsa sijoittuu Salpausselältä lähtevän Kosken – Tampereen – Hämeenkankaan saumamuodostuman (harjujakson) ja Järvi- Suomen läntisen osan suurjärvien risteyskohtaan. Harjujakson itäpuolella on Längelmävesi ja länsipuolella Roine. Ne olivat aluksi yhteydessä harjujakson matalassa notkelmassa. Myöhemmin, kun Mallasvesi – Roineen vedenpinta laski sen alettua maankohoamisen seurauksena laskea Valkeakosken Apiankosken kautta, syntyi Sarsanvirta. Vedet olivat erittäin merkittäviä kalastuksen kannalta, ja niitä pitkin pääsi siirtymään etäisille erämaa-alueille. Harjujakso tarjosi hyvät kulkuyhteydet ja oli tärkeä riistaeläinten kulkureittinä. Merikään ei ollut kovin kaukana. Ancylus-järvestä kehittyvän Litorinameren lahti ulottui Sastamalan Kulovedelle, vajaan 50 kilometrin päähän Sarsan alueesta. 

Sarsan sääkset